top of page

วิธีการสั่งซื้อ

1. เข้าหน้าสินค้าด้วยการเลือกที่เมนูสินค้า

2. เลือกสินค้าที่ต้องการ

3. กดเพิ่มสินค้าในตะกร้า

4. หลังจากกดปุ่ม Add to cart จะมีหน้าต่าง Cart ขึ้นมาทางด้านซ้าย กดปุ่ม view cart เพื่อยืนยันสินค้าที่สั่ง

5. ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ม Checkout ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้

6. กรอกรายละเอียดลงในช่องว่างเพื่อระบุชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เมื่อกรอกเสร็จแล้วกดปุ่ม Continue

7. ตรวจสอบรูปแบบการจัดส่งแล้วกดปุ่ม Continue

8. กดปุ่ม Submit Your Order เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

9. กดปุ่ม CLICK เพื่อไปยังหน้าชำระสินค้า

หรือจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร แล้วส่งอีเมล์ แจ้งการโอนเงินมาที่ willyuthai@gmail.com

10. กรอกหมายเลขการสั่งซื้อลงในช่องรายละเอียดสินค้าและกรอกจำนวนเงินลงในช่องจำนวนเงิน จากนั้นกดปุ่ม ชำระเงิน

11. ลูกค้าสามารถเลือกลงทะเบียนเพื่อชำระเงิน หรือเข้าสู่ระบบ หรือหากไม่ต้องการเข้าสู่ระบบก็สามารถกดปุ่มสีแดง เพื่อชำระเงินโดยไม่เป็นสมาชิกซึ่งกรอกแค่อีเมล์ของลูกค้าเองแล้วกดปุ่มชำระเงิน

12. เมื่อปรากฏหน้าบริการชำระเงิน ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินแบบต่างๆได้ และเมื่อชำระเสร็จสิ้น ระบบจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในเวลาทำการ

bottom of page